Omonime, Substantive corecte

ȘCOALA DE DUMINICĂ

Uneori suntem puși în încurcătură când trebuie să formăm pluralul unui substantiv. Oscilăm între forme.

Astăzi îți amintesc unele substantive care se află în relație de omonimie și care au forme de plural diferite în funcție de sens:

acces ( atac, izbucnire) – accese (ex. acces de furie)

acces (intrare) – accesuri

accident (întâmplare) – accidente (ex. accidente de mașină)

accident (semn muzical) – accidenți (ex. Bemolul, diezul sunt accidenți.)

bandă (fășie) – benzi (ex. benzile de magnetofon)

bandă (grup) – bande (ex. bande rivale)

blană (piele, haină) – (defectiv de plural)

blană (piei prelucrate) – blăni, blănuri (ex. În tăbăcărie au fost aduse multe blăni / blănuri.)

blană (haine) – blănuri (ex. blănuri de vulpe)

blană (scândură) – blăni (ex. blăni de brad)

bob ( plantă) – defectiv de plural

bob ( sanie, instalație de ridicat) – boburi ( ex. boburile românești)

bob ( sămânță) – boabe (ex. boabe de fasole)

bob (semânță pentru ghicit) – bobi (ex. a da în bobi) (Va urma)

Cunoașterea formelor de plural ale substantivelor FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

ȘCOALA DE DUMINICĂ

Dispută mare! Se propune studierea la liceu a gramaticii limbii române!

Este ciudat că elevii (unii), părinții (unii) și profesorii (unii) nu sunt de acord.

Poate că nu au înțeles, cred eu, că nu se va relua ce s-a învățat in gimnaziu, ci se va pune accent pe exprimarea corectă, nuanțată, pe corectarea greșelilor de scriere etc. Cred eu!

Nu se va mai auzi: clasa a doisprezecea, în loc de clasa a douăsprezecea, locație, în loc de substantivul loc, scurt rezumat, în loc de rezumat, mai superior, în loc de superior etc.

Și, pentru că vreau să ajut, m-am gândit să explic (din nou!) unele dificultăți ale limbii române.;

Astăzi despre unele substantive și formele lor de genitiv – dativ.

Substantivele feminine terminate în – au la cele două cazuri formele:

bunică – bunicii

maică – maicii, maicei, maichii

mămică – mămicii

mămițică (reg. fam.) – mămițicăi, mămițichii

mămucă (reg.) mămucăi, mămuchii

mătușică – mătușicii, mătușicăi, mătușichii

țățică – țățicăi, țățicii, țățichii

Adaug la listă substantivul „lele”:

lele – lelicăi, lelichii

Ce se întâmplă când aceste substantive sunt însoțite de adjective pronominale posesive?

Iată:

bunică-mea / -ta / -sa / (fam.) bunică-mii / -tii / -sii.

La fel cu celelalte.

Gramatica FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Ortografie, Substantive corecte

ȘCOALA DE DUMINICĂ

Numele sărbătorilor religioase și laice se scriu cu literă mare! Îți amintesc acest lucru și pentru că astăzi este o zi de sărbătoare! Pentru unii sunt Floriile, pentru alții, Paștele.

Trebuie să-ți spun că au apărut schimbări. În DOOM 3, substantivul propriu Paște (care era singura variantă corectă) are și varianta Paști și ea corectă. Spunem : postul Paștelui, Paște fericit! Sfintele Paști.

În schimb, substantivul comun paște (pâine sfințită) are numai această formă. Pluralul substantivului este paști. (S-au împărțit paștile.)

Dicționarul înregistrează ca nou și substantivul compus Paștele Blajinilor (sărbătoare).

Acest termen, paște, intră și în componența cuvântului compus paștele-calului / paștele-cailor (plantă) și a expresiei familiare, la paștele cailor (niciodată).

Consultarea dicționarelor FACE BINE LA LIMBĂ!

Sărbători fericite și pace!

Gabriela Moraru

Standard
Ortografie, Pleonasm, Substantive corecte

VIS, PLAN

GREȘEALA LA ZI

În una dintre edițiile emisiunii „Ce spun românii?”, la întrebarea „Ce-și fac românii?”, unul dintre răspunsuri scris pe ecran a fost: „vise/planuri de viitor.”

Trei dintr-o lovitură! Trei greșeli pe care le întâlnim deseori.

Prima greșeală, substantivul „vis. Când sensul lui este „aspirație”, forma de plural este visuri.”Când sensul lui este „imagine din timpul somnului”, forma de plural este vise.

A doua greșeală: înainte și după bara oblică se folosește un spațiu.

A treia greșeală, pleonasmul aproape generalizat „planuri de viitor”!

Aș vrea să-i întreb pe cei care își fac „planuri de viitor”, cum își fac„ planuri de trecut”?

Substantivul „plan” are ca prin sens „proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații destinate să ducă la atingerea unui scop.”(DEX) Iar verbul „a plănui” înseamnă „a pregăti ceva pentru viitor”. (DEX)

Să corectăm:

„Visuri / Planuri”

Corectarea greșelilor FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

La ce folosește școala?

„Anisie face bilanțul primei zi de școală.”(Enunț postat pe ecran la postul DIGI 24, astăzi, 14.09.2020)

La școală înveți că substantivul este acea parte de vorbire care impune unui determinant de-ai lui (adjectiv, numeral cu valoare de adjectiv) să se acorde cu el în gen, număr și caz. Armonie totală!

Mai afli că substantivele feminine sunt și mai grozave pentru că ele folosesc forma de plural pentru a forma cazurile genitiv – dativ, dar la singular. Adică spunem: în dimineața zilei de naștere, frumoasei zile etc.

După cum vedeți, substantivul greșit in enunțul televizat are forma articulată – zilei – sau nearticulată – zile -. De ce? Asta se învață tot la școală.

Așadar, enunțul corect este:

„Anisie face bilanțul primei zile de școală.”

Școala FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

Parastas

„Te bați la nunți, la parastasuri.” (Radu Banciu, 02.12.2019, B1TV)
Substantivul neutru „parastas” are pluralul corect „parastase”.
El are mai multe sensuri: „slujbă religioasă făcută pentru pomenirea celor morți; praznic care se face după o astfel de slujbă; (pop.) colac oferit preotului sau persoanelor care au luat parte la această slujbă”. Regional – „părăstas”. (DEX)
Pluralul corect al substantivelor FACE BINE LA LIMBĂ!
Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

Ispravă și izbândă

„După aceste isprave, aceste izbânde…” (Cătălin Măruță, PRO TV, 11.09. 2019)

Două dintr-o lovitură!

Pluralul substantivelor feminine se realizează cu ajutorul desinențelor -e (fete) și -i (uși).

Am discutat de mai multe ori despre concurența dintre cele două desinențe și am ajuns la concluzia că, atunci când aven dubii, folosim dicționarul.

Pluralul corect al celor două substantive este isprăvi (g.-d. sing. isprăvii) și izbânzi (g.-d.sing. izbânzii).

Și pentru că suntem aici, să ne amintim și două locuțiuni adjectivale care conțin cuvântul „ispravă”: (om) de ispravă (cumsecade, vrednic, capabil cinstit); (despre acțiuni) bun remarcabil”.

De nicio ispravă: care nu e bun de nimic, nu inspiră nicio încredere, e neserios, netrebnic, fără rost, nesăbuit”. (Dicționar de expresii și locuțiuni ale limbii române).

Pluralul corect al substantivelor FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

Dop

Greșeala la zi

„ Își pune doape.” (Concurent, emisiunea „Ce spun românii?”, PRO TV, 14.03.2019)
Substantivul neutru „dop” are pluralul corect „dopuri”. El nu ridică nicio dificultate în ceea ce privește sensul, chiar dacă se referă la „bucata de plută, de cauciuc, de sticlă etc. cu care se astupă deschizătura unei sticle” sau „cerumenul adunat în canalul auditiv extern al urechii” (DEX).
Există și o expresie care include acest substantiv: (mare) cât un dop sau dop de saca” care se referă, în glumă, la oamenii mici și îndesați, bondoci.
Formele corecte de plural ale substantivelor FAC BINE LA LIMBĂ!
Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

Bivoliță

Greșeala la zi

„Am primit mămăligă cu lapte de bivolă.” (O turistă mulțumită, PRO TV, 02.01.2019)
Poate este o scăpare. Dar este una comică. Ea, însă, readuce în discuție formarea unor substantive: femininul de la masculin sau masculinul de la feminin. Substantivele mobile, pe numele lor, și care se formează prin derivare cu ajutorul sufixelor moționale. De exemplu: amic – amică, ospătar – ospătăriță, leu – leoaică, croitor – croitoreasă, prinț – prințesă, curcă – curcan, broască – broscoi.
În cazul substantivului „bivoliță” (forma corectă, nu cea din enunț), nu avem nicio derivare pentru că acest cuvânt a fost împrumutat ca atare și nu s-a format prin mijloace interne ale vocabularului. Așa zice dicționarul.
Cuvinte ca acesta discutat, puțin mai lungi, primesc accentul pe a patra silabă (va reamintesc că numărăm de la sfârșitul cuvântului) la fel ca: veveriță, gărgăriță, gogoriță, doctoriță etc.
Și pentru că am amintit substantivul „doctoriță” el continuă să facă victime printre noi: îl înlocuim cu forma incorectă „doctoră”.
Respectarea formei substantivelor FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Substantive corecte

Pluralul substantivului „complet”

Greșeala la zi

Vorbim astăzi despre un cuvânt care a devenit vedetă. În ultimele minute l-am auzit de foarte multe ori. Substantivul „complet”, căci despre el este vorba, înseamnă și „colectiv de judecată”(DEX)
Cu acest sens a fost folosit de ministrul Justiției astăzi cu forma de plural „complete”. Jurnalista Liliana Năstase, tot azi, a folosit forma „completuri”.
Împăciuitor, domnul Laurențiu Botin ne-a anunțat că ambele forme de plural sunt corecte (ultimele afirmații făcute le B1). Solidari, invitații ziaristului numit mai înainte au preluat această ultimă informație.
Pentru liniștea tuturor, singura formă corectă de plural este „completuri”. Așa scrie la carte. Și se poate afla ușor, nu numai din DOOM2, ci uitându-ne pe telefoanele noastre inteligente!

Nu strică să verificăm când apare o dilemă lingvistică. FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard