Școala de duminică, Școala de dumunică, Semidoctul

ȘCOALA DE DUMINICĂ

Inaugurez o nouă rubrică, „Școala de duminică”.Îmi propusesem o temă pe care sunt nevoită să o înlocuiesc cu alta, impusă de o greșeală pe care o doamnă, maestră în gătit, a făcut-o . (PRO TV, „Vorbește lumea”, 12.01.2021) „În dialectul moldovenesc nu se spune tochitură.”

Atât dialectul, cât și graiul sunt ramificații teritoriale ale unei limbi. Dialectul este „o ramificație teritorială a unei limbi, cuprinzând adesea mai multe graiuri.”(DEX)

Dialectele limbii române sunt patru: dacoromâna (varianta literară a limbii române pe care o vorbim noi), aromâna, meglenoromâna și istroromâna.

Dacoromâna (limba română vorbită de noi) are cinci graiuri: muntean, bănățean, crișean, maramureșean, moldovean.

Care sunt diferențele dintre dialect și grai?

Vă rog să vă imaginați o întâlnire dintre un vorbitor de limbă română și un vorbitor de aromână. Cei doi se vor înțelege? Da, numai dacă aromânul cunoaște și limba română. Altfel, nu.

Dar dacă se întâlnesc un moldovean cu un munten? Se înțeleg? Da, pentru că diferențele dintre cele două graiuri se opresc la unele cuvinte sau la unele pronunțări diferite.

Așadar, nu confundăm dialectul cu graiul. NU FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard