Ortografie corectă

Odată – o dată

Greșeala la zi

„…retribuțiile au fost mărite odată. ( Și acum a doua oară.)”(Scris pe burtieră, B1, 01.03.2018)

O greșeală de ortografie: confuzie între un adverb (odată) și numeralul adverbial (o dată).

Odată scris împreună este un adverb care înseamnă cândva:

„A fost odată ca niciodată un împărat care avea trei feciori.”

Când este numeral adverbial, se scrie despărțit: o dată (de două ori, de trei ori etc.):

„Ai greșit o dată, nu de mai multe ori.

Să corectăm.

„(…)retribuțiile au fost mărite o dată (și acum este a doua oară).

Ortografierea corectă FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Ortografie corectă

Prea…

Greșeala la zi

„Victoraș cel prea-cuminte.” (Scris pe burtieră, 05.02.2018, B1, „Lumea lui Banciu”)

Prea este un un adverb care înseamnă „mai mult decât este necesar, din cale afară de…, peste măsură, extrem de, foarte” (DEX) El apare în expresii precum „a fi prea din cale afară”.

Este și un element de compunere care înseamnă „foarte”, „peste măsură” și care servește la formarea unor cuvinte compuse: preacinstit, preabun etc.

În exemplul de la care am pornit trebuie să stabilim mai întâi, dacă avem un cuvânt compus sau grupul adverb + adjectiv.

După modelul „preabunul”, am avea:

Preacumintele Victoraș!”

Dacă considerăm că este vorba despre adverbul prea, atunci vom scrie:

Victoraș cel prea cuminte!

După cum vedeți, în niciuna dintre situații nu folosim liniuța (-).

Cu adverbul prea se formează superlativul absolut. Amintiți-vă:

„A fost odată ca-n povești,

A fost ca niciodată,

Din rude mari împărătești,

O preafrumoasă fată.”(Mihai Eminescu, „Luceafărul”)

Cred că explicațiile nu au fost „nici prea-prea, nici foarte-foarte”. Vorba lui Tache Farfuridi:

„Într-o chestiune politică… și care, de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării…să fie ori prea-prea, ori foarte-foarte…” (I.L.Caragiale, „O scrisoare pierdută”)

Ortografierea corectă a cuvintelor FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Numeralul, Ortografie corectă

Despre ziceri jurnalistice!

Greșeala al zi

„PSD își așează guvernul 3.”(Scris pe burtieră, B1, 22.01.2018)

Două greșeli în enunț: una de ortografie și una de folosire incorectă a numeralului.

Să le luăm pe rând.

Verbul a așeza este un verb de conjugarea I. La indicativ prezent, persoana a III-a singular și plural apare alternanța e / a în rădăcina cuvântului care conține literele ș, j:

ez, așezi, așază; deșert, deșerți, deșartă; înșel, înșeli, înșală.

Această alternanță apare numai la unele verbe de conjugarea I. Să le ținem minte măcar pe cele trei de mai sus!

Înlocuirea numeralului ordinal (arată ordinea obiectelor) cu numeralul cardinal (arată cantitatea numerică a obiectelor) este o greșeală des întâlnită.

Cum în enunț numeralul trei arată ordinea, trebuie să scriem și să spunem al treilea: al treilea guvern, guvernul al treilea.

Să corectăm!

„PSD își așază al treilea guvern.”

Exprimarea și ortografia corecte ale jurnaliștilor FAC BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Ortografie corectă

24 Ianuarie – Unirea Principatelor

Greșeala al zi

Astăzi este o zi de sărbătoare și de aceea voi relua o problemă de ortografie: scrierea cu literă mare.

Se scriu, de regulă, cu literă mare la inițială numele marile epoci istorice și evenimentelor istorice majore și numele sărbătorilor laice și religioase (printre altele).

    • Antichitate, Evul Mediu, Renașterea, Unirea Principatelor, al Doilea Război Mondial, Războiul de Independență etc.

    • Anul Nou, 1 Decembrie, Înălțarea, Purim, Ramadam, Schimbarea la Față, 24 Ianuarie etc. (DOOM2)

Respectarea regulilor de scriere FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Accent corect, Ortografie corectă, Pleonasm, Punctuație

Greșeli diverse

Topul greșelilor anului 2017

  1. deci la începutul unui enunț care nu este concluziv (Deci, astăzi a nins.);

  2. scrierea cuvintelor compuse (nu apare cratima): redactor șef, contabil șef, inspector șef, Albă ca Zăpada etc. (Corect: redactor-șef, contabil-șef, inspector-șef, Albă-ca-Zăpadă);

  3. butelie (accentuarea corectă – butelie);

  4. virgula este obligatorie înainte de conjuncțiile adversative: iar, dar, însă, și, or ;

  5. victimă umană (un pleonasm care a fost foarte des folosit de presă).

Corectarea greșelilor FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Ortografie corectă

Fii! Nu fi!

Greșeala la zi

Stilul publicistic înregistrează modificările de expresie ale diferitelor categorii de vorbitori mai mult decât o fac celelalte stiluri funcționale. Dar, normele limbii trebuie să fie respectate.

Iată textul unei reclame prezentată la televizor zilnic:

„Maggi

Fidelicios”

Am respectat ortografia și semnele de punctuație (lipsa lor!!!) din reclamă.

Verbul a fi se ortografiază cu doi „i” la imperativ afirmativ și cu unul singur la imperativ negativ, persoana a II-a singular: fii!, nu fi! Și, obligatoriu, se pune semnul exclamării.

Nu știu cât de delicios este conținutul produsului care este prezentat astfel. Și nici n-aș cumpăra un astfel de produs care este prezentat cu lipsă de respect pentru limba română!

Respectarea ortografiei FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard