Fără categorie

A apărea

„…numele meu nu va apare niciodată!”(Viorica Dăncila, 15.11.3019)
Nesfârșită este suferința verbelor de conjugarea a II-a!
Numărul lor este relativ mic, dar asta nu e o scuză. Ele se termină la infinitiv în diftongul -ea, nu în vocala -e. Iată listă verbelor de conjugarea a II-a:a apărea, a cădea, a se complăcea, a decădea, a dispărea, a displăcea, a părea, a plăcea, a scădea, a tăcea, a vedea, a zăcea.
Cunoașterea verbelor de conjugarea a II-a FACE BINE LA LIMBA!
Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

Alegație

„Dacă ne luăm după alegațiile domnului Cîtu…” (Orlando Teodorovici, 14.10.2019)

Alegație, substantiv feminin împrumut din limba franceză, are următorul sens: „invocare a unei teorii, a unei păreri în sprijinul unei afirmații făcute sau pentru a justifica ceva”. (DEX)

Cunoașterea sensului cuvintelor FACE BINE LA LIMBA!

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

Deznodământ

„Să așteptăm deznodământul final!”( Aneta Sângiorzan, 10.10. 2019, BITV)

„Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva!„ Carevasăzică nu știi ce înseamnă „deznodământ”? Îți spun eu.

„Deznodământ” are două sensuri. El înseamnă mai întâi „felul cum ia sfârșit, cum se rezolvă o situație, o încurcătură, un conflict”. Și este și termen de specialitate pe care îl învățăm în clasa a V-a care înseamnă „parte finală a unei compoziții epice sau dramatice, care aduce soluția intrigii”.(DEX) Adică, deznodământul este ultima parte a unei opere epice, ultimul moment al subiectului acelei opere. Finalul!!!

Așa-i că ne-am lămurit și vom evita de acum pleonasmul?

Pentru că pleonasmul NU FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie, Pastila de literatură

Arta poetică

PASTILA DE LITERATURĂ

La încercarea care se numește bacalaureat vi se poate cere să demonstrați că o operă literară studiată este o artă poetică.
Aleg „Testament” de Tudor Arghezi.
Știți ce este o poezie – artă poetică. Aplicăm aceste cunoștințe textului ales.
„Bunul” pe care îl lasă creatorul urmașilor este unul spiritual: „un nume adunat pe-o carte”. Pentru a putea apărea o creație, natura face un efort extraordinar de-a lungul timpului, iar ea, creația, este un liant între generații: „În seara răzvrătirii care vine / De la străbunii mei până la tine, / Prin râpi și gropi adânci, / Suite de bătrânii mei pe brânci, / Și care, tânăr, să le urci te-așteaptă, / Cartea mea -i, fiule, o treaptă.”
Datoria artistului este să scrie despre drumul plin de suferințe al străbunilor , despre istoria neamului său, despre sacrificii. De aceea cartea va fi primul „hrisov”al neamului său, iar poetul este un osuar.
Sursele limbajului său poetic sunt cuvintele bolovănoase ale „bătrânilor”: „Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite / Eu am ivit cuvinte potrivite / Și leagăne urmașilor stăpâni.”
T. Arghezi revoluționează limbajul poetic descoperind valoarea estetică a cuvintelor considerate până la el nepoetice: „Din bube, mucegaiuri și noroi / Iscat-am frumuseți și prețuri noi.”(Estetica urâtului)
Pentru acest poet creația este o unire de nedesfăcut dintre inspirație, spontaneitate și disciplină, muncă istovitoare asupra cuvântului: „Slova de foc și slova făurită ș Împărechiate-n carte se mărită, / Ca fierul cald îmbrățișat în clește.”
Mă opresc aici, deși demonstrația poate continua.

Lectura FACE BINE LA LIMBĂ! Și la cultura generală!

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

Blogger

Greșeala la zi

„Căutăm lucruri instagramabile.”
„La fel cum și voi.”(Deea Codrea, blogger, 22.02.2019)
Pentru mine este greu, dacă nu imposibil, să explic cum o persoană tânără care scrie zilnic pe blog poate să articuleze asemenea enunțuri.
Da, înțeleg, suntem copiii tehnologiei, stăm toată ziua pe net, ne sunt familiare rețelele de socializare. Dar mijlocul nostru de comunicare este limba română care are reguli de utilizare.
Nu este greu să ne abținem de a fabrica cuvinte – barbarisme ca cel folosit. Trebuie puțin exercițiu.
Și cum să explic un enunț în care apare un pleonasm și un element de relație specific frazei când nu am o frază?
Domnișoară, „cum” este și adverb relativ și introduce o subordonată. Puteai spune: La fel cum faceți voi. „Și” este egal cu „la fel”.
Așadar, puteai articula: „La fel ca voi.” Nu e greu!
Recomandarea mea este să punem mâna pe carte, să învățăm, să citim și apoi să scriem și să publicăm.
Acest exercițiu FACE BINE LA LIMBĂ! Și face bine în general!

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

Pro!

Greșeala la zi

„România este un stat pro-European.” (Scris pe ecran, TVR1, 27.09.2018)

O dublă greșeală de neacceptat la un post național de televiziune unde există și o emisiune intitulată „Vorbește corect!”Ar fi bine să-și extindă preocuparea și asupra scrierii corecte în limba română!

„Pro” este o prepoziție, un termen livresc care are sensul „pentru”, „în favoarea”. De exemplu: Suntem pro corectitudine, extindere, analiză etc.

Este și element de compunere cu aceleași sensuri și, cu ajutorul lui, se formează adjective. De exemplu: El este un proamerican.

După cum se vede, adjectivul compus se scrie într-un cuvânt.

A doua greșeală de ortografie este scrierea cu literă mare a adjectivului „european”. Adjectivele provenite de la substantive proprii se scriu cu literă mică: Europa – european, America – american (statul american) etc.

Să corectăm enunțul:

„România este un stat proeuropean.”

Scrierea corectă FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

Pro!

Greșeala la zi

„România este un stat pro-European.” (Scris pe ecran, TVR1, 27.09.2018)

O dublă greșeală de neacceptat la un post național de televiziune unde există și o emisiune intitulată „Vorbește corect!”Ar fi bine să-și extindă preocuparea și asupra scrierii corecte în limba română!

„Pro” este o prepoziție, un termen livresc care are sensul „pentru”, „în favoarea”. De exemplu: Suntem pro corectitudine, extindere, analiză etc.

Este și element de compunere cu aceleași sensuri și, cu ajutorul lui, se formează adjective. De exemplu: El este un proamerican.

După cum se vede, adjectivul compus se scrie într-un cuvânt.

A doua greșeală de ortografie este scrierea cu literă mare a adjectivului „european”. Adjectivele provenite de la substantive proprii se scriu cu literă mică: Europa – european, America – american (statul american) etc.

Să corectăm enunțul:

„România este un stat proeuropean.”

Scrierea corectă FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

Apanaj

POVEȘTILE LIMBII ROMÂNE

Scurta poveste a distinsului cavaler APANAJ

Membru important al neamului SUBSTANTIVELOR, nobilul APANAJ are o viață frumoasă. Este, în general, corect folosit de iubitorii LIMBII ROMÂNE.

Se poate lăuda și cu o evoluție interesantă în ceea ce privește sensurile lui.

La început, APANAJ avea sensul de „teren pe care un nobil îl acorda unui vasal ca să-ți câștige hrana”, așa cum stă scris în marele tratat DEX.

De-a lungul timpului,cum se întâmplă cu mulți cavaleri și domnițe din ÎMPĂRĂȚIA LIMBII ROMÂNE, și cavalerul APANAJ s-a îmbogățit cu alte sensuri: el a devenit sinonim cu termenii „avantaj”, „folos”.

Și de aici vine și o mică supărare a cavalerului nostru. Unii dintre noi îl folosim cu sensul de „dezavantaj”ca în enunțul „riscul este apanajul polițiștilor”.

Gabriela Moraru

Standard
Fără categorie

A ajunge la sapă de lemn!

Greșeala la zi

„Românii care o duc ca la sapă de lemn.” (Radu Banciu, 03.10.2018, B1)

Limba română este o limbă bogată, capabilă de a crea expresii și locuțiuni.

Expresia a ajunge, a aduce, a lăsa pe cineva la sau în sapă de lemn, are sensul de „a sărăci a ruina pe cineva”. (Dicționar de expresii și locuțiuni ale limbii române”, 1985.

Expresia aceasta, după cum se vede, înlocuiește un verb și nu poate apărea ca al doilea termen al unei comparații.

Putem să spunem: „Românii care o duc greu…” Sau: „Românii care sunt săraci…” Sau: Românii care au ajuns la sapă de lemn.”

Mai rar întâlnite sunt expresia „apă de sapă” cu sensul de „vin” și locuțiunea substantivală „sapa și lopata” cu sensul de „moarte”.

De multe ori savoarea unui text este îmbogățită de expresii și locuțiuni care sunt surse ale oralității. Dacă nu mă credeți, citiți opera lui Ion Creangă! FACE BINE LA LIMBĂ!

Gabriela Moraru

Standard